Skip to main content

2023. aastal oli Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul kolm välismisjonäri kahes piirkonnas: Helene ja Joona Toivanen õppejõududena Kagu-Aasias, läkitatud koostöös Soome Luterliku Evangeeliumiühendusega, ning koostöös Soome Luterliku Rahvamisjoniga läkitatud toimetaja Liliann Keskinen, kes teeb Soomest kaugtööd Ingeri Kiriku heaks Venemaal.

HELENE JA JOONA TOIVANEN KAGU-AASIA RIIKIDES

Olukord Myanmaris, kuhu Toivanenid 2019 teoloogilist kõrgkooli üles ehitama läkitati, on poliitiliselt ja sotsiaalselt jätkuvalt väga keeruline. See on muutnud luterlikud kirikud altimaks omavahelisele koostööle ning seetõttu hõlmab Toivanenide töö õppejõududena nüüd nelja Myanmari luterlikku kirikut, mitte ainult ühte nagu varem. Aasta jooksul on Joona käinud seal koolitamas kirikute vabatahtlikke ja vaimulikke kahel korral. Ideest kolida tagasi Myanmarisse on Toivanenid loobunud ja elavad Tais.

Meie misjonärid on püüdnud leida Kagu-Aasia piirkonnas uusi partnereid. Ühe võimalikuna on kaalumisel Manipuri evangeelne luterlik kirik (Manipur Evangelical Lutheran Church – MELC), kuhu Helene reisis tutvumiseks ja koolitamiseks veebruaris. Tagasiside pühapäevakooli õpetajate paaripäevastele koolitustele kahes linnas oli väga positiivne ning Sley ja MELC-i vahel  lepiti esialgu kokku aastane koostöö. Sügisel pidi toimuma veel üks koolitus, mille muutsid kahjuks võimatuks Manipuris puhkenud etnilised rahutused.

Koostöö Indoneesia kirikuga (Banua Keriso Protestan Nias – BKPN) on olnud väga viljakas ja 2023. aastal on kirikuga sõlmitud esialgne koostööleping. Aasta jooksul Toivanenid on käinud koolitamas kahel korral Niasi saare koguduse vabatahtlikke, tulevasi vaimulikke ning pühapäevakooliõpetajaid. Ühel korral õpetati koguduste vabatahtlikke ja pühapäevakooliõpetajaid Põhja-Sumatras Sibolga linnas. Tagasiside on alati olnud väga positiivne ning misjonäridel on olnud rõõm näha koguduseliikmete indu uue õppimisel. Juba on kokku lepitud koolitused 2024. a alguseks. 

Sley uusim koostööpartner on noor Kambodža luterlik kirik (Lutheran Church of Cambodia – LCC), kellega kaalutakse tihedamat koolituskoostööd tulevikus. Alustuseks korraldas ja viis Helene läbi aastase pühapäevakooliõpetajate koolitussarja. 

Joona on teeninud vaimulikuna ka Tai luterlikku kirikut, jutlustades umbes kord kuus Laksi koguduses Bangkoki äärelinnas. Samuti on Joona osalenud Mekongi Misjonifoorumi tegevuses nii teoloogilise konsultandina kui korralduses.

LILIANN KESKINEN VENEMAAL VEEBI KAUDU JA KOHAPEAL

Ingeri kiriku teenimine jätkus ka 2023. aastal põhiliselt kaugtööna, hallates Ingeri kiriku soomekeelset Facebooki ja toimetades kolm numbrit ajakirja „Inkerin Kirkko“. 

Venemaal käis Liliann kokku viiel korral. Mai lõpus tutvus ta koos kolleegiga Laadoga äärsete endiste ja praeguste luteri kirikutega. Novembris ja detsembris jäid plaanitud käigud Peterburi ära, sest Soome ja Venemaa vaheline piir suleti Venemaalt saabunud põgenike tõttu.

Aprillis oli Liliann tõlgiks EELK ja Ingeri kiriku vahelistel koostöö nõupidamistel ning tõlkis vene keelde kirikutevahelise koostöö lisalepingu. Ta kirjutas pikema intervjuu ühte soomekeelsesse raamatusse. Alates maist sai temast Venemaa misjonäride esindaja Soome Rahvamisjonis. Alates oktoobrist ei osale ta enam ersakeelse Piibli tõlketöös. Novembris-detsembris oli Liliann Rahvamisjoni majanduslikust olukorrast tingituna 11 päeva sundpuhkusel.

MISJONÄRIDE TOETAMINE

Välismisjonitööga seotut koordineerib EELK Misjonikeskuses Sirli Kaera, pidades misjonäridega kontakti. Misjonäride kirju, sõnumeid ja videoid on jagatud kodulehel, Facebookis, toetajate listides ja Pereraadios. Toivanenide tööd toetavad kümme EELK kogudust ja üks terve praostkond: Jõgeva, Jämaja, Saku, Helme, Tartu Pauluse, Tartu Maarja, Põlva, Rakvere, Järva-Jaani, Valga praostkond. Lilianni tööd toetavad viis EELK tugikogudust: Kaarli, Rapla, Haapsalu, Tallinna Toom ja Ilumäe.

Nagu varasematel aastatel, said misjonäride tugikoguduste esindajad misjonäride ja misjonikeskuse töötajatega kokku kahel tugikoguduste päeval: 23.04 EELK Jõgeva koguduses ja 22.10 EELK Saku koguduses. Kui varasematel aastatel toimusid need laupäeval, siis nüüd valisime pühapäeva, et kohtuda rohkemate koguduseliikmetega. Kohtumiste sisuks oli ühine osavõtt jumalateenistusest ja toidulauast, misjonäridega kohtumine (enamasti veebis), misjonisekretäride töö kohta jagamine, üksteise eest palvetamine ja kutsuja kogudusega tutvumine.

Tugikoguduste esindajad, nn misjonisekretärid on vabatahtlikud, kes tegutsevad isiklikku võimalust ja kohalikku vajadust mööda. Oma tegevusest 2023. aastal kirjutas osa neist ka misjonikeskusele. Mõningaid näiteid:

Kristiina Seppel Saku kogudusest: Saku kogudus tegi traditsioonilise videokõne taevaminemispüha misjoniõhtul. Saime Joonalt ja Helenelt värskeid uudiseid ja koos palvetada. Kevadel tegin Helenega intervjuu seoses teoloogiaõpingute raames läbitava misjoniteoloogia ainega. Igal pühapäeval palvetame misjonäride eest nimeliselt jumalateenistusel ning paar korda aastas viime läbi korjanduse nende töö toetuseks.

Kaie Kensap Rapla kogudusest: 22. juulil tähistas Rapla luteri kogudus kihelkonnapäeva, mille teemaks oli misjon. Üheks esinejaks oli Liliann Keskinen, kes rääkis oma elust ja tegemistest misjonärina.

Lemme Luik Rakvere kogudusest: Oleme jälginud misjonäride tegevust, kogudus on palvetanud misjonitöö ja misjonäride eest. Teadlikult püüan koguduses misjonäride teemal vestelda, natuke saab sellest vestelda ka väljaspool kogudust.

Liisa Eensaar Valga praostkonnast: Saadame praostkonna infolisti regulaarselt Toivanenide sõbrakirju ja eestpalvesoove 11 kogudusele. Palvetame misjonäride eest nii kogudustes kui ka praostkondlikel sündmustel. 17.03 suhtlesime Toivanenidega videosilla abil praostkonna konverentsil Elvas.
Toetame misjonäre majanduslikult 200 euroga aastas.

Õie Alt Ilumäe kogudusest: Kirjutame Ilumäe valla lehte pidevalt vaimulikel teemadel ja Sirli Kaera kirjutas sinna artikli misjoni- ja tugikoguduste teemal.

Lea Saar Tartu Maarja kogudusest: Olen olnud Helene ja Joonaga väga palju kontaktis. Neil on olnud palju väljakutseid ja sellisel puhul on ikka hea, kui saad jagada ja olla kuulatud-toetatud. Helene Eestis viibimise ajal kohtusime mitmel korral ja käisime koos Võrtsjärvel purjetamas. Timo Švedko, Tartu Maarja koguduse õpetaja: Oleme hoidnud Joona ja Helenet ning misjonitööd igal pühapäevasel teenistusel eestpalves. 31.12 toimus koguduses korjandus nende töö toetamiseks.

Sirli Kaera ja Piret Riim