Skip to main content

Eestis

Misjonikeskus korraldab koos kogudustega evangeelseid sündmusi ja misjonäride EELKsse tööletulekuga seotut.

MISJONI- VÕI KIRIKUPÄEVAD

Misjonikeskus korraldab koos kogudustega Eestis kord aastas kirikut tutvustavaid piirkondlikke suursündmusi või osaleb EELK kirikupäevade korraldamisel nelja aasta tagant.

2024 juunis korraldame Misjonitelki Viljandis kirikupäevadel Rõõm üle maa.

MISJONIPÜHA

Oktoobri neljandal pühapäeval kutsume kogudusi eriliselt keskenduma misjoni teemale, palvetama selle eest ja koguma misjoniks annetusi.

NOORTE LOOMINGULAAGER LIFE

Suvises mitmepäevases laagris on noortele töötoad meedia, muusika, tantsu, maalimise jm aladel. Laager lõpeb teenistusega, kus ühislooming ette kantakse. Korraldame koos MTÜga Loov Impulss. Loe rohkem LIFE kodulehelt

MISJONÄRIDE TÖÖ EESTIS

EELKs töötab Soome ja Norra misjoniorganisatsioonide kaudu spetsialiste peamiselt laste- ja noorte- ning kogudusetööl, aga ka koolitamas. Nende kutsumist ja tööle asumist koordineerib misjonikeskus oma pikaaegse võrgustiku kaudu. Misjonäride tööks vajalik tuleb välismailt: misjonäri staatuses töötajaid toetavad eestpalvete ja annetustega sajad Soome ja Norra kristlased, osaledes kaudselt ka ise EELK töös.

 • Norra Misjoniseltsi misjonärid AVE ja MAGNE MÖLSTER teevad kogudusetööd Sakus. Loe norrakeelset blogi
 • Soome Luterliku Rahvamisjoni misjonär KIRSTI MALMI teeb kogudusetööd Lasnamäel. Loe soomekeelseid sõbrakirju
 • Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse misjonär KIRSI VIMPARI teeb noortetööd Lõuna-Eestis. Loe soomekeelseid sõbrkirju
 • Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse misjonärid SALOME ja OLLI OLENIUS teevad laste- ja noortetööd Lõuna-Eestis. Loe blogi MISSIOlenius Facebookis Loe soomekeelseid sõbrakirju
 • Soome Luterliku Evangeeliumiühenduse misjonär LIISA ROSSI koolitab misjonikeskuses. Loe soomekeelseid sõbrakirju
 • Soome Evangeelse Misjoniühenduse misjonär KARI TYNKKYNEN teeb kogudusetöös Kullamaal ja Mihklis
 • Soome Evangeelse Misjoniühenduse misjonär OIVA HUJANEN on mentor Tallinna praostkonnas
 • Soome Evangeelse Misjoniühenduse misjonär TITTA HÄMÄLÄINEN teeb noorte- ja lastetööd LNÜs
 • Soome Evangeelse Misjoniühenduse misjonär LEA SAAR teeb hingehoiutööd Eesti Diakoonia töötajana
 • Soome Evangeelse Misjoniühenduse misjonär SAMUEL REINARU juhib misjonikeskuse bürood ja korraldab üritusi
 • Soome misjoniseltsi Rahu Sõna misjonär ESA LUUKKALA teeb kogudusetööd Äksis ja Kursil
 • Soome misjoniseltsi Rahu Sõna misjonärid LEV ja MAARIKA LEKARKIN teevad kogudusetööd Lääne-Nigulas
 • Misjonikeskuse evangelist, misjonär JOEL REINARU osaleb evangeelsetel sündmustel. Kirjad: Märts 2024; Dets 2023; Sept 2023; Mai 2023; Märts 2023; Sügis 2022