Skip to main content

MISJONÄRIDE LÄKITAMINE JA TOETAMINE

Arendame koostöös kogudustega misjonäride väljaläkitamist ja toetame misjonäre.

Misjonäre on EELK läkitanud pikemaks ajaks välismaile koostöös Soome misjoniorganisatsioonidega, kus on elujõuline misjoni toetamise traditsioon. Misjonäri staatuses töötaja palk koguneb suure hulga koguduseliikmete annetustest misjonäri läkitavale organisatsioonile. Koguduste liikmed toetavad misjonäri tööd ka eestpalvetega. Ilma paljude toetajateta pole võimalik misjonäri kuhugi läkitada, seetõttu nimetatakse misjonäri toetajaid ühtlasi nende läkitajateks.

Praegu töötavad EELK misjonäridena välismaal oma tugikoguduste abil, kellega on misjonikeskus sõlminud tugikoguduse lepingu:

  • LILIANN KESKINEN Ingeri luterlikus kirikus Venemaal, keda toetavad Eestis EELK kogudustest: Kaarli, Rapla, Haapsalu, Tallinna Toom- ja Ilumäe.
  • HELENE JA JOONA TOIVANEN Kagu-Aasias,  keda toetavad Eestis EELK kogudustest:  Jõgeva, Jämaja, Saku, Helme, Tartu Pauluse, Tartu Maarja, Põlva, Rakvere, Järva-Jaani ning terve Valga praostkond.

Et EELKs jätkuks misjonäride väljaläkitajaid ning et ka Eestis töötavaile misjonäridele tuge pakkuda, selleks:

  • Korraldame tugikoguduste päevi ehk osaduspäevi EELKst välja läkitatud misjonäride tugikoguduste esindajatele. Loe misjonisekretäri tööjuhist
  • Korraldame kaks korda aastas osaduspäevi Eestis töötavatele misjonäridele, et kuulda üksteise elust ja tööst ning teineteise eest palvetada.
Misjonäride tugikoguduste päeval Jõgeval 29.04.2023

Pildid meie misjonäride tugikoguduste päevalt Jõgeval 29.04.2023.

Misjonäride toetamisega seotud tööd koordineerib Sirli Kaera.

Loe rohkem: Kui üksi ei saa, siis hulgakesi saab