Skip to main content

EELK Lõuna-Eesti noortetöö misjonäride, Salome ja Olli Oleniuse eestvõttel korraldati koos tiimiga 29. aprillil Tartu Pauluse kirikus noortepäev ajakohase pealkirjaga: ÕHUS ON RAHU. Sündmusi kajastab Facebooki leht MISSIOlenius, mille kaudu hoiavad misjonärid oma töö rahastajaid ja eestpalvetajaid tegevusega kursis. Nende postituste põhjal on koostatud siinne lugu.

Mullu oli hooaja noortetööd kokku võtva kevadsündmuse teemaks „Õhus on armastust”, aga seekord oli korraldustiimi liikmetel südamel, et noored saaksid kuulda, kuidas leida rahu Jumalaga ja elada kaaslastega rahus. Olli Olenius tegi kuulutusi üles pannes Tartu peal pika tiiru. Üle ootuste lubati plakateid kinnitada ka mitmete koolide teadetetahvleile. Siiski tunnistavad Salome ja Olli, et korraldustöös tuli ette nii mitmeid takistusi, et vahepeal mõeldi asi koguni pooleli jätta. „Tagantjärele on hea meel, et tänu Jumala armule jaksasime siiski edasi minna. Paarkümmend noort üle Eesti said kuulda ja kaasa mõelda mitmesugustel rahuga seotud teemadel. Kaugeim külaline tuli Saaremaalt!”

Olli Olenius õpetas piiblitunnis, kui tähtis on inimese ja Jumala vaheline rahu, mis kandub edasi kogu maailma seda muutes. Mustamäe koguduse noortejuht Tallinnast, Maris Kuldkepp juhtis vestlusringi, et kuidas rakendada Jeesuse õpetusi noorte suhetes omavahel, mis pole üldse lihtne. Töötubadest, mida sai ise valida, osutus noorte lemmikuks Salome Oleniuse juhitud „Inimsuhted ja armastus”, kus tehti juttu kristlikust pere- ja seksuaaleetikast. „Vestlus oli elav ja tuli välja, et kristlik vaatepunkt oli mitmele noorele sel teemal täiesti uus ja tundmatu,” tõdeb Salome.

Kunsti töötoas sai maalida rahust pilte. Lisaks iga noore oma kunstiteostele hakkas kuju võtma ühine taies, mida on kavas jätkata mõnel tulevasel kokkusaamisel. Õhtupooliku tippsündmuseks kujunes põgenemistoa tüüpi seiklus „Pauluse saladus”, kus noortel tuli vihjeid ja ülesandeid täites jõuda kiriku keldrist tornitippu välja. „Apostel Pauluse elu ja teoloogia põhjal koostatud ülesanded panid noored tõsiselt proovile. Mitmed pidasid seda päeva parimaks osaks,” meenutavad misjonärid.

Päeva ühislaule saatis bänd eri koguduste noortest, mis on Olli Oleniuse juhtimisel koos käinud. Nii mõnigi muusik oli üpris väikese kogemusega, nii et ülesastumise eel oli rahu asemel õhus tunda erutust ja paanikatki, aga lõpuks tuli kõik hästi välja!  

Kaunile laupäevale pani väärika punkti piiskop Joel Luhametsa juhitud õhtupalvus, kus piiskop pani noortele südamele olla heade aegade eest tänulik ja hoida meeles, kellelt see kingitus on tulnud. Misjonäridele jäi mulje, et osalejad võtsid kaasa positiivse kogemuse, ning noortetöö hooaega jätkatakse sügisel.

Koostanud Piret Riim