Skip to main content

EELK Misjonikeskuses toimetajana töötavale Piret Riimile anti kodukiriku poolt 12. jaanuaril üle Püha Platoni III järgu orden „ustava teenistuse eest Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku kasuks”. Ordenisaaja meelest on see ühtlasi tunnustus EELK Misjonikeskusele, mille kollektiivis on ta õppinud kristlaseelu juba alates 2003. aastast.

„Orden oli väga-väga suur jahmatus,” vastas Piret Pereraadio 15. jaanuari hommikuprogrammi juhi Karin Naftali küsimusele, et mis tunne oli nii kõrget autasu pälvida. „Enda meelest olin veetnud lihtsalt meeldivalt ja mõttekalt vaba aega kõik need seitse aastat, mil olen salvitud Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liikmeks.”

Karin Naftal tõi välja, et autasu üleandmisel Tallinna Issandamuutmise kirikus märgiti ustavust töös Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kiriku heaks, sh teenistusrõivaste korrashoidu,  ja tööd Pereraadios Ortodoksia saatetunni toimetajana. „Kuidas olete jõudnud sellise panustamiseni?”

„Tahaksin alustada tänukummardusega luterliku kiriku misjonikeskusele, kus on alati rõhutatud, et koguduse liikmel on täiesti loomulik panustada oma koguduses. Kui ta näeb, et midagi võiks olla paremini, siis võib minna ja uurida, et kuidas saaks seda paremaks teha, ja käed külge panna. Ehkki luteri kirikus ei kodunenud ma kunagi, olen väga tänulik vennastekogudusele, kus on samuti alati rõhutatud ilmikute aktiivsust. Mul oli seega julgus ennast koguduses appi pakkuda.”

Piret alustas tasapisi lehtede riisumisest kirikaias ja küünlavaha eemaldamisest küünlajalgadelt. Vastates saatejuhi küsimusele, et mida on koguduses teenimine õpetanud, osutab ta autasu eripärale: „Püha Platoni ordenit antaksegi pisikeste igapäevaste asjade järjepideva tegemise eest, mida ei pruugi õieti märgatagi, mitte üksikute projektide lühiajalise edu eest, millega võib kaasneda tohutu ponnistus.

Kristluse puhul on ju tegu meie igapäevase eluga. Igavesse ellu kasvamine ei koosne lühiajalistest võitudest, vaid püüdest olla Jumalale ustav ja äratundmisest, milline on minu anne. Sellega kaasneb rõõm ja jaks tegutseda. Ei ole vaja igasuguseid töökutseid või ettepanekuid vastu võtta, vaid proovida aru saada, mis on see minu teenimine, ja siis seda täita.”

Saatesarja “Ortodoksia” toimetamist näeb Piret kui suurepärast Kiriku pärandi õppimisvõimalust. Oskused saadet teha olid omandatud juba EELK Misjonikeskuse sarja „Meie Misjon” ja Eesti Piibliseltsi sarja „Piibel Maailmas” toimetades.

Püha Platoni orden asutati 1923. aastal piiskopmärter Platoni mälestuse hoidmiseks, kelle enamlased 1919. aastal mõrvasid. Orden(id) antakse igal aastal üle piiskopmärtri ja tema kaaskannatajate mälestusliturgial, kus tänavu viibis külaliste seas ka peapiiskop Urmas Viilma. Ordenit on antud näiteks järjepidava teenimise eest altaris ja lugejana, koori juhtides, muusikalaagreid korraldades, palveringi juhtides, kogudust taastades, kiriku vara ja pärandit hoides jne.

Fotod: Heikki Huttunen, Heikki Riim