Skip to main content

7. septembril sai Pilistvere pastoraadi koduses õhkkonnas teist korda kokku EELK 2024. aasta vaimuliku laulupeo ja kirikupäeva „Rõõm üle maa” misjonitoimkond, et jätkata juuni teise poole tegevuste plaanimist Viljandis ja ümbruskonnas.

Misjonitoimkonda kuuluvad esindajad Viljandi praostkonna kogudustest, EELK asutustest ja kirikuvalitsusest. Praostkonna nõukogu ellukutsutud toimkonna esimesel kohtumisel 26.06.23 otsustati, et juba laulupäevale eelneval nädalal ja järgneval pühapäeval võiksid praostkonna kogudused korraldada oma piirkondades ettevõtmisi, mis rahvast eelolevale kirikupeole ning pikemas perspektiivis koguduste osadusse kutsuksid.

Teiseks misjonitoimkonna otsuseks oli püstitada Viljandisse 29.06 avar telk, kus kestab hommikust alates mitmekesine kirikut tutvustav programm kuni laulupeo rongkäigu alguseni. Selline avatud ruum, kus saab kohtuda erinevate kirikuasutuste esindajatega, kuulata vaheldumisi Jumala sõna ja muusikat, on varasematel kirikupäevadel hästi omaks võetud.

Tegevus kogu praostkonna aladel vajab teadagi põhjalikku läbimõtlemist, ettevalmistust ja hulgaliselt pühendunud tegijaid, kellede kaasamisel on võtmeroll koguduste juhtidel. Misjonitoimkonnas kaalutakse praegu, milline täpselt telgi programm olema saab, ning täpsustatakse praktilisi üksikasju. Misjonitoimkonna esindus saab omakorda suuniseid ja tuge suursündmuse peatoimkonnalt, mille järgmine kokkusaamine on Tallinnas kirikuvalitsuses 19. septembril.

Igal tasandil samm sammult palvemeeles ja toetavas osaduses edasi astudes võib loota, et teoks saab järgmise aasta juuni teisel poolel just see, mida vaja. Hea sünnib pikkamisi ja Misjonikeskuse pikad kogemused misjoni- ja kirikupäevade korraldamisega ütlevad küll, et õnnistatud saavad nii tegijad kui külalised ning vahepeal ette tulnud katsumused on seda väärt.

Praeguses etapis, üheksa kuud enne kirikupäeva on oodatud eestpalved, et Viljandi praostkonna kogudused leiaksid parimad viisid oma piirkonna rahvast sündmusele kutsuda ning et kogu ettevõtmine kõnetaks, laseks näha Jeesust Kristust.

Pildil: Misjonitoimkond sai Pilistveres kokku pärast Viljandi praostkonna vaimulike konventi.