Skip to main content

Veebruari ja märtsi vahetuse 2023 veetsid EELK Misjonikeskuse töötajad ja vabatahtlikud koos misjoniassessor Katrin-Helena Melderiga Laulasmaa SPAs, et heita kogupilk tööle ja tervislikult lõõgastuda.

Kokkusaamine algas veebruari viimasel päeval Liisa Rossi piiblitunniga Moosese teemal. Eriti kõnetas kuulajaid Moosese 40-aastase elukooli vajalikkus karjuseameti näol enne oma rahva pääsetee juhiks saamist.

Mõttetalgutel keskenduti kõigepealt keskuse suhetele koguduste, teiste kirikuasutuste ja kirikuvalitsusega. Mis on neis hästi, mida tuleks parandada ja kuidas seda teha?

Edasi laskis Katrin-Helena Melder kirikuvalitsusest kirjutada igaühel paberilehtedele, millega ta tegeleb. Kokku sai kirev mosaiik tegevusi ja märksõnu, mis liigitati sarnasuste põhjal kaheksaks grupiks. Kinnitust sai seejuures, et keskus tegutseb ühtse meeskonnana, siht on kõigil sama vaatamata erinevatele tegevustele.

Märtsi esimesel päeval mõttetalgud jätkusid. Muuhulgas käsitleti majanduslikku poolt, kuidas toimetulekut parandada. Tänulik oldi keskuse vabatahtlikule, Kaire Lotamõisale EEA misjonitoimkonnast, laiema misjoniinfo ja terase kõrvalpilgu eest keskuse tööle.

Nagu ikka, möödusid visioonipäevad palvemeeles. Ihule mõjusid kosutavalt tervislik toit, värske õhk ja vesi. Oma tegevuse järjekindlat ülevaatamist rutiinivälises keskkonnas võimaldab misjonikeskusel sihtotstarbeline toetus Norra Misjoniseltsilt.