Skip to main content

Meil misjonikeskuses on rõõm ja au tunda kahtekümmet ukrjuud, keda oleme koos Norra Misjoniseltsiga läkitanud alates 2017. aastast kolmveerand aastaks misjonipraktikale küll Inglismaale, Prantsusmaale, Norrasse, Hispaaniasse ja siiasamasse Eestissegi. Tegemist on gümnaasiumi lõpetanud noortega nii luteri- kui ka teistest kirikutest, kes olid kristlikus noortetöös juba varem silma paistnud.

Ukrjuudeks nimetavad need noored end ise, olles osalenud Norra Misjoniseltsi programmis Ucrew ehk noorte meeskond, mis tuleb norrakeelsest sõnast „ung” ehk „noor” ja inglisekeelsest sõnast „crew” ehk „meeskond”. Programmi koordineerib meie poolt praegu ukrjuu Madis Kask, kes valmistas ette ka misjonipraktikantide kohtumispäeva 18. novembril 2023 misjonikeskuses, et kuulda, mis tähendust on praktika noorte edasise elu jaoks omanud.

Misjonijuhtide avakõned

Kokkutuleku juhatas sisse videokohtumine Ucrew Norra poolse korraldajaga Kristian Mjölsneset. Teda oli misjonipraktikantidele mõeldes kõnetanud kirjakoht, kus vee peal kõndiv Peetrus usaldas kontrolli oma elu üle Jeesuse kätte. Kui kerge või raske see võis olla, said kokkutulnud ise arvata, vastavalt oma kogemustele võõral maal noortetööd tehes!

Seejärel asetas misjonikeskuse juhataja Leevi Reinaru oma sõnavõtus ukrjuude töö misjonikeskuse laiema tegevuse konteksti ning meenutas, kuidas siis, kui teda noore vaimulikuna misjonikeskust 1990ndail juhatama valiti, usaldas peapiiskop Jaan Kiivit rahulikult noore inimese nägemust kiriku uue üksuse ülesehitamisel.

Mis oli siis ja mis on praegu

Misjonipraktikantide kohtumisele said tulla kaheksa noort neljateistkümnest. Veel kaks olid saatnud oma tervituse video kujul ning noorte sõnavõtte nüüd kuulama asutigi.

2017/18 aasta praktikandid Inglismaal, Katarina Kaleininkas ja Mattias Haamer asusid praktika järel senisest intensiivsemalt ametisse kristlikus noortetöös: Katarina Plussmeedia toimetajana ja Mattias oma vanaisa alulepandud organisatsioonis, mida juhib tema onu (Tartu Teoloogia Akadeemia/Pastoraat – toim.).  

Järgmise aastakäigu praktikantidest sai praegu energeetikuna tegutsev Linda Sakala kinnitust, et Inglismaal tehtud lastetöö pole temale andekohane ning kirikus osaleb ta nüüd raha annetajana. Võõra kultuuri keskel viibimine avardas silmaringi ja aitas hiljem hakkama saada isegi Narvas, kus ümberringi kõlas veelgi võõram keel. Inglismaal on hiljemgi külas käidud.

Samuti 2018/19 praktikant Hanna Maria Palliser leidis Inglismaalt endale abikaasa ja elabki Carlisle´is, töötades kristlikus kirjastuses Langham Publishing, mis annab välja läänemaailma jaoks põnevaid Aasia ja Aafrika teoloogide töid.

2019/20 samuti Inglismaal viibinud Maria-Kristiina Luik meenutas seda aega üsna raskena, kui Jumal viis ta otsekui kõrbesse, kus Tema otsimises sügavuti minna. Hetkel töötab ta restoranis, õpib ja tegutseb vabatahtlikuna nelipühi koguduses. Inglismaal misjonipraktikal on ta käinud korra veel, tänu ühele uuele kontaktile, mis seal tookord tekkis.

Madis Kase Norra-aasta sattus koroonaajale, kui riikide valikus oligi ainult Norra. Sinna noormees pääseda sooviski, et paremini tutvuda Norra Misjoniseltsiga, mille toetatud Plussmeedias ta tegutses juba varem. Norras täiendatud videotöö oskusi on ta hiljem rakendanud vabakutelise videograafina. Vabakutselisena alustamiseks läks vaja julgust, aga tookordne Jumala usaldamine on kandnud muu hulgas vilja näiteks telesarja 5Pluss näol.

Järgmisel, 2021/22 hooajal samas kohas ehk Stavangeris teeninud Mart Kask oli juba saabudes kõigile tuntud kui Madise vend, ehkki isiksusena ja oskustelt väga erinev. Mart avastas enda jaoks noortetöö ja on asunud koguni õppima algklasside õpetajaks, et kooliski kuidagi Jumalat tutvustada. Norras asutatud poiste piibliring töötab siiani, ehkki tavaliselt olevat need ringid pärast misjonipraktikandist eestvedaja lahkumist seal hingusele läinud. 

2022/23 Stavangeris noortetööl olnud Katre Kristiine Kotiesen õpib kunstiakadeemias Tallinnas ja teeb nädalavahetustel noortetööd koduses Rakvere Karmeli koguduses. Ucrew praktika suurepärases mõjus oma tulevikule on ta kindel, aga täpsemaks vastuseks on tema hinnangul veel liiga vara. Küll toob ta esile silmade avanemist sellele, kui vägevalt Jumal tegutseb üle kultuuride ja konfessioonide.

Koos Katrega praktiseerinud Eliis Daisi Kažjava õpib Tallinna tehnikakõrgkoolis ja osaleb Norra Misjoniseltsi praktikas nimega Mission24. Just Ucrew aasta pani kirikus üleskasvanud neiu mõtlema teiste rahvaste saatuse peale. Stavangeris (taas)alustatud tüdrukute piibligrupis sai algatatud vestlusi, mis suunasid Norra noori Jumalaga isiklikku suhet otsima, ning seegi grupp on jäänud tegutsema siiamaani. Õppeprogrammis Mission24 käiakse terve aasta koos kord kuus, sealhulgas misjonireisidel. Reisimuljete jagamine on andnud võimalusi vestlusteks ka usu teemadel. Koduses nelipühi koguduses seisab ees teenimine noorte kristlaste grupis Avasta.

Lilli Orav teenis samal ajal Norras laagrikeskuses Lia Gård. Praegu lasteaias tugiisikuna töötav ja koguduses pühapäevakooli pidav Lilli loodab, et tal on nüüd julgem elu väljakutseid vastu võtta, kui omab kogemust kokku puutumisest nii erinevate inimeste, kultuuride ja vaimulike praktikatega. Lilli töökaaslaste hulka kuulus vahepeal koguni Norra peaministri abikaasa, kusjuures meie praktikandi roll oli temale tööülesandeid jagada…

Samas Vaimus edasi

Noorte lugudele elas kaasa noortejuht Joel Reinaru, kelle mõistatuslikku telefonikõnet paljud tänuga meenutasid, kus oli tehtud neile ettepanek praktikale minna. Ucrew esimene koordinaator misjonikeskuses soovis panna kõigile südamele, et nad jätkaksid oma elu ja tegevust samasuguse ustavusega Jumalale.

Ukrjuude kogunemise lõpetas traditsiooniline ühine palvering. Madis Kase ettepanekul kuulati kõigepealt tasakesi, mida Jumalal iga praktikandi kohta kellelegi öelda oli, ning siis toodi see kuuldavale. Jumala ette kanti palves ka need, kes kohale tulla polnud saanud, ning samuti praegused praktikandid ehk kuus noort Norras, Inglismaal ja Hispaanias.

Reporterina oli allakirjutanu jaoks vahva elamus seista palveringis nelipühilasest neiu kõrval, kes palvetas vastavalt oma kiriku praktikale vaevukuuldavalt keeltes. Mina õigeusklikuna lugesin samal ajal sisimas Jeesuspalvet… Meelde tõusnu ütlesime mõlemad välja selges eesti keeles. Üldse oli tore sel kohtumisel kogeda ühendavat eri kirikute ja konfessioonide vahel nii inimeste, maade, tegevusalade kui ka organisatsioonide tasandil!

Piret Riim

Reportaaži misjonipraktikantide kohtumiselt saab kuulata Pereraadio sarja MEIE MISJON detsembri saates, mille leiab Pereraadio arhiivist