Skip to main content

Joel ja Signe Reinaru pere tervitavad oma toetajaid:

“Jeesus on KUNINGAS! TEDA tulid kummardama karjased ja kuningad ning taevased väehulgad rõõmustasid Päästja sünnist! Kui palju siis enam mina ja sina peame alandlikult oma Issanda ees kummardama nüüd, kui ta on ülendatud kirkuses Jumala paremal käel ning Tema valitsusel ei tule lõppu! Olgu kiidetud JEESUS KRISTUS!”

Kirjas tuleb juttu Plussmeedia uuenemisest, noorte Piiblipäevadest, teenimisest Tallinna Vanglas koos soomlastega ja ühe noore kristlase elust Issandale. Tänu Jumalale!

Kirja saab lugeda ka siit lingist.