EELK Misjonikeskus

Kasvava koguduse võti on misjonitöö!

Telli koolitus!

L10T

Evangeelne koolitus neile, kes igatsevad olla julgemad Jeesuse tunnistajad igapäevaelus.

Koguduse kaastöölise koolitus

Koguduseliikmete kaasamine ja innustamine ja ühistesse eesmärkidesse panustamine läbi erinevate meetodite.

Koguduse juhtorganite koolitus

Koguduse töötegijatele mõeldud koolitus.

Misjonikeskus läbi aastakümnete.