Koguduse kasv

Misjonikeskusest saab tellida kogudusse koolitusi, mis süvendavad koguduseliikmete ettekujutust kogudusest ja liikmete koostöö võimalustest. Koolituste läbiviimine kohapeal on tasuta, aga kui osalejatele jagatakse õppematerjal, siis väikese tasu eest. Koolituste jaoks ei pea grupp olema suur, piisab ka mõnest inimesest.

Lisainfo ja tellimine: EELK Misjonikeskuse koolituste koordinaator, teoloogiamagister LIISA ROSSI, koolituste läbiviija või moderaator: liisa.rossi@eelk.ee, tel 5193 3224.

  • MINU ISIK – Kursusel tehakse isiku test, et õppida paremini tundma ennast ja teisi ning erinevate isiksuste koostöö võimalusi koguduses. Kursus sobib nii koguduse töötegijate grupile kui ka kogudusse kutsuvaks sündmuseks. Kestus: 2-4 tundi.
  • PÜHA VAIMU ANNID KOGUDUSES – Kursus tutvustab Püha Vaimu ande, mida Jumal on kinkinud igale usklikule, ja aitab leida igaühe teenimisviise koguduses. Kestus: 8-10 tundi. Vt sisukorra pdf
  • VISIOONIPÄEV KOGUDUSES – võetakse aega oma koguduse tegevuse analüüsimiseks ja unistuste jagamiseks. Leitakse võtmeteemasid, seatakse eesmärke ja tuuakse arutatu palves Jumala ette. Päev on hea võimalus kutsuda koguduseliikmeid kokku, värskendada tutvusi ja innustada ühise asja eest tegutsema nii kogenud kui uusi liikmeid.
  • MOTIVATSIOONIPÄEV KOGUDUSES – Vestlus koguduseliikmete ringis koguduseelu olulistel teemadel koos külalisega nagu religioonisotsioloog Liina Kilemit vmt. Kuula sel teemal saadet Meie Misjon Pereraadios 3.11.2022

Väikerühma juhtide koolitus

Väikerühmas saab teiste kristlastega arutada usu ja eluga seotud küsimusi. Rühm toetab osalejate vaimulikku kasvu ja võib saada ukseks kogudusse ka uutele tulijatele. Rühmajuhtide õppepäevadel tutvustame erinevate väikerühmade kogemusi, materjale ning rühma alustamist ja juhtimist. Õppepäeva moderaator on Liisa Rossi.

Kokkuvõtvaid materjale väikerühmade teemal (pdf):

Materjal väikerühmale

MIS ISELOOMUSTAB KRISTUSE KOGUDUST – valik kirjakohti piibliringile, PDF vabalt kasutamiseks